Valmennukset

Parhaat harjoittelevat eniten

Valmennuksissani teet oivalluksia, löydät omat vahvuutesi ja kehityt. Menestys seuraa perässä. Olen parhaimmillani, kun sinä olet tuulessa tai tuiskussa, myrskyssä tai kovissa haasteissa. Muutos ja muutosten johtaminen on ydinosaamistani.

Ota yhteyttä, niin ratkaistaan yhdessä kehitystarpeesi tai ongelmasi sopivalla valmennustavalla.

”People don´t care what you know until they know that you care.”

Executive coaching

Kehity, voi hyvin ja menesty!

Valmennan yritysten johtoa ja muita organisaatioiden johtamistehtävissä toimivia yksilöllisissä coaching-prosesseissa. Coaching on tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa coachattava saa coachin kumppanikseen kehittääkseen itseään ja sitä kautta menestyäkseen entistä paremmin. Yksilöllinen coaching toteutetaan pääsääntöisesti tehokkaalla tavalla virtuaalisesti.

Milloin yksilöllinen coaching on oikea kehittymistapa?

 • kun haluat kehittyä sekä olet itse innostunut aloittamaan coachingin
 • kun haluat oppia itsestäsi lisää ja oppia johtamaan itseäsi paremmin
 • kun haluat saada aikaan parempia tuloksia johtoryhmäsi tai tiimisi kanssa
 • kun edessäsi on haastava uusi työ tai tavoite
 • kun olet kohdannut nykytyössäsi asioita, joita on vaikea hallita
 • kun haluat saada aikaa ajatella ja haluat rinnalla kulkijan kuuntelemaan ja sparraamaan
 • kun haluat tarkastella asioita, tapojasi ja johtamistasi uudella tavalla
 • kun työt painavat ja mielenrauha vie yöunet
 • kun kysyt itseltäsi: haluanko tehdä tätä työtä?

Executive coaching on tyypillisesti 6 kuukauden prosessi, jossa yhteiset sessiot ovat noin 3 viikon välein. Tutustumisen jälkeen sovimme prosessin tavoitteet ja pelisäännöt. Prosessin edetessä varmistamme jatkuvasti suunnan ja etenemisen kohti tavoitteita. Matkan varrella hyödynnämme tarpeen mukaan esimerkiksi persoonallisuus- ja johtamismittareita. Prosessin lopussa mittaamme ja arvioimme saavutetut tulokset. Seurantatapaamisessa varmistamme hyvien uusien käytäntöjen muuttumisen uudeksi toimintatavaksi.

Kuka sinä olet? Kuka minä olen? Olenko oikea coach sinulle? Onko coaching oikea menetelmä? Tuntuuko siltä, että voit luottaa minuun? Tuntuuko minusta siltä, että voin auttaa sinua?

Mitä sinulle tärkeää tavoittelemme? Miten mittaamme etenemistä? Mitä esimiehesi haluaa tavoitella ja miten hän tukee prosessia? Miten sitoutunut olet prosessiin? Miten työskentelemme? Miten toimii luottamus ja luottamuksellisuus?

Mitä sinulle kuuluu? Mitä haluat tänään kanssani ääneen ajatella? Mikä tekee tämän tärkeäksi? Minkä tavoitteen haluat tälle tapaamiselle asettaa? … ? Mitä aiot asian suhteen tehdä? Mitä opit itsestäsi? Miten voit hyödyntää opittua? Miten varmistat muutoksen?  Tapaamiset ovat noin 3 viikon välein sovitun keston ajan (esim. 4kk tai 6kk).

Tarpeen mukaan voimme hyödyntää matkan varrella myös esim. persoonallisuus- ja johtamismittareita, kokeiluja, toiminnallisia menetelmiä tai kävelycoachingia.

Mihin olemme tulleet? Miten tavoitteet on saavutettu? Mikä tilanne on nyt? Miten jatkat kehittymistä? Mitä esimiehesi sanoo tilanteesta ja tuloksista? Mitä olet oppinut? Miten matkasi jatkuu?

Mitä sinulle kuuluu? Mikä on tilanteesi nyt? Mikä on muuttunut? Miten varmistat kehittymisen jatkon? Mikä on nyt ajankohtaista? Mitä huomaat itsestäsi kun katsot yhteistä matkaamme kauempaa?

Johtoryhmien kehittäminen

Kehitä johtoryhmästäsi tiimi

Johtoryhmän toiminta on tehokkainta, kun jäsenet toimivat tiiminä toinen toistaan sparraten ja toisiinsa luottaen sekä toimivat yhteen suuntaan koko yrityksen tavoitteita kohti. Näiden asioiden kehittäminen on keskiössä johtoryhmien valmennuksissa.

Milloin johtoryhmän kehittäminen on tarpeen?

 • kun johtoryhmän yhteinen suunta on epäselvä
 • kun johtoryhmän jäsenet kokevat uudistumisen ja kehittymisen tarvetta
 • kun johtoryhmän jäsenissä tapahtuu muutoksia ja tiimiytyminen on tärkeää
 • kun johtoryhmä haluaa kehittyä vahvemmaksi tiimiksi
 • kun halutaan vahvistaa luottamusta ja positiivista luottamusta
 • kun johtoryhmällä on edessään erityishaasteita tai kriittinen muutostilanne
 • kun työskentelyn käytännön pelisäännöt on aika uudistaa

Johtoryhmien kehittäminen tapahtuu erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Näitä ovat esimerkiksi johtoryhmän toiminnan arviointi, jäsenten luottamukselliset haastattelut, persoonallisuusprofiilit, valmennusosuudet, fasilitointi suunnasta ja pelisäännöistä, tiimicoaching, yksilöcoaching, vuorovaikutuksen seuraaminen ja valmennus yhteistyöstä, toiminnalliset menetelmät ja yhteiset kokemukset. Valmennuksessa on tärkeintä saavuttaa jäsenten välinen luottamus ja avoimuus sekä jokaisen sitoutuminen osallistumisen kautta. Koko kehittymisprosessin pituus voi vaihdella yhdestä päivästä jopa kokonaiseen vuoteen.

Johtamisen kehittäminen

Johtamisen kehittämisessä kaikki lähtee itsensä tuntemisesta, itsensä johtamisesta ja kokonaiskunnosta. Uskon valmentavaan johtamiseen, jossa jokaisen taidot otetaan vahvasti mukaan yrityksen kehittämiseen. Kun ihmisten tunteet huomioidaan ja niitä johdetaan, saadaan paras mahdollinen lopputulos. Muotoilen valmennusten menetelmät ja kestot aina asiakkaan tilanteen, tarpeen ja myös budjetin mukaan.

Esimerkkejä kehittämishankkeista:

 • Yrityksen johtamis- ja esimiesvalmennus: Mikä on johtamistapamme, tunteiden johtaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Valmentavan johtamisen valmennus
 • Ryhmäcoaching uusille esimiehille tai muutostilanteen tukena

Tarvittaessa toimin yhteistyössä muiden kokeneiden coachien tai valmentajien kanssa. Hyödynnän sopimuksen mukaan johtamisen arviointityökaluja. Minulla on sertifikaatit WorkPlace Big Five -profiiliin ja Luontaiset taipumukset -analyysiin. Toteutan 360-johtamisarviointeja yhteistyössä alan parhaiden toimijoiden kanssa.

Ryhmäcoaching

Hyödynnän ryhmäcoachingia johtamisen kehittämisessä seuraavasti:

Coaching-ryhmässä on 4-6 jäsentä. Toteutan ryhmässä tapahtuvaa coachingia niin, että jokainen ryhmäläinen tuo omalla vuorollaan henkilökohtaisen johtamistilanteensa ja -haasteensa käsittelyyn laajentaakseen ymmärrystään ja voimaantuakseen asian hoitamisessa. Kaikki ryhmän jäsenet harjoittelevat samalla coachaavia kysymyksiä ja oppivat näin myös valmentavan johtamisen ajattelua ja keinoja. Alku- ja arviointitapaaminen huomioiden ryhmä kokoontuu noin 6-8 kertaa kerran kuukaudessa.

Milloin ryhmäcoaching on oikea kehittymistapa?

 • kun ryhmä henkilöitä haluaa kehittyä työssään ja haluaa olla mukana coachingissa
 • kun yritys haluaa kehittää esimiesten valmentavan johtamisen taitoja
 • kun uudet esimiehet astuvat tehtäviin
 • kun esimiehillä on voitettavana iso muutoshaaste
 • kun halutaan kehittää talentteja eteenpäin
 • kun halutaan luoda kiinteä vertaistukiryhmä myös tulevaisuuden haasteita ajatellen
 • kun halutaan käyttää taloudellisesti tehokasta coachingin muotoa

Coachingday ja In-house-coaching

Voimme järjestää yritykseesi coaching-päivän, jolloin toteutan useita yksilöllisiä tai ryhmäcoaching-tapaamisia samana päivänä. Samalla periaatteella voidaan järjestää esimerkiksi 4 kuukauden ajan coaching-päiviä, jolloin voimme toteuttaa useita (pois3-4) yksilöllisiä tai ryhmäcoaching-prosesseja. Tällä tavalla saat yritystäsi, sen kulttuuria ja tavoitteita hyvin tuntevan ns. in-house-coachin.  Suunnitellaan tätä yhdessä – otathan yhteyttä.

Muutostilanteiden sparraus ja valmennukset

Sparraan isoissa muutosprosesseissa yritysten johtoa ja HR:ään pohtimaan laaja-alaisesti muutoksen vaikutusta ihmisiin sekä valmennan esimiehiä muutoksen johtamiseen.  Tyypillisiä muutoksen ajureita ovat mm. fuusiot, yrityskaupat sekä irtisanomistilanteet ja muu sopeutus. Myös työn muutos, digitalisaation hyödyntäminen, virtuaalisuus, isot haasteet liiketoiminnassa tai tarve kulttuurin muutokseen vaativat erityishuomiota ja valmennusta. Sparraan ja coachaan avainhenkilöitä muutoksessa sekä toteutan johdon uracoachingia kun tarvitaan uusi suunta työtehtäviin.

Toteutusmuotoja ovat esimerkiksi:

 • Johdon ja HR:n valmennukset, fasilitointi ja coaching
 • Esimiesten muutosvalmennus tai irtisanomiskoulutus
 • Organisaation esimiesten sparraus yksilöllisen tai ryhmäcoachingin avulla
 • Tuki HR:lle tai liiketoimintajohdolle uuden organisaation rakentamisessa
 • Organisaatiosta lähtevien johtajien sparraus ja valmennus

Kehittämisen ja sparrauksen muodot sovitaan aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan joustavasti. Ota mielellään yhteyttä jo ennen kuin tilanne on päällä.

Kun yrityksellä on akuutti muutostilanne, voin toteuttaa Akuutticoaching-mallia, jossa kasvokkain tapaamiset ovat viikottaisia ja olen käytettävissä tarvittessa päivittäin.  Akuutticoachingiin voidaan erikseen sopia myös muita tuen muotoja kuten konsultointia tai valmennuksia.

Perusreseptini itsensä johtamiseen:

 • 1. Hanki hyvä peruskunto.

 • 2. Mieti kuka olet

 • 3. Pohdi minne olet menossa.

 • 4. Päätä millä keinoilla sinne menet.

 • 5. Varmista toimeenpano.

 • 6. Kehitä itsellesi jatkuva prosessi kohdista 1-5.

Mistä sinä unelmoit?
Mitä haluat tavoitella ensi vuonna?

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä ratkaisu sinun kehittämistarpeeseesi tai ongelmaasi.