Onnistumistarinat

Tärkeintä minulle on sinun tavoitteesi ja menestyksesi. On suuntasi sitten kohti entistä parempaa taloudellista tulosta, innostuneempaa työyhteisöä, yhteen puhaltavaa tehokkaampaa johtotiimiä, muutoksen edistämistä tai vaikkapa haastavampaa työtehtävää. Menestyksesi eteen teemme yhdessä töitä.

Iso henkilöstömuutos pankkialalla

Pankkialalla toimineen johtajan haasteena oli toteuttaa isot henkilöstö- ja konttoriverkostomuutokset seuraavan vuoden aikana. Noin 9 kuukauden coachingin aikana hän onnistuneesti toteutti koko prosessin. Tavoitteeksi asetetut asiat eli asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys saavutettiin. Myös hänen oma työkuormansa pysyi aisoissa. Oma roolini oli kyseenalaistaa asioita ja haastaa tätä kokenutta johtajaa. Oli mukava nähdä johtaja hymyilevänä, kun arvioimme lopussa edellistä 9 kk aikaa – sen onnistumista ja hänen omaa kehittymistään.

Ryhmäcoachingissa muodostui vertaisryhmä

ICT-alalla ryhmä uusia esimiehiä osallistui ryhmäcoaching-prosessiin, jossa jokainen vuorollaan toi esille oman johtamishaasteensa. Valmentava johtaminen kehittyi tuntuvasti, ryhmäläiset saivat kertomansa mukaan uusia työkaluja sekä tukea omiin esimiestilanteisiinsa. Muodostui kiinteä vertaisryhmä ja vertaispareja, jotka jäivät elämään myös kun yritys myöhemmin joutui sopeuttamaan. Oma roolini oli pitää huolta prosessista, valmentaa ryhmän jäsenet coachaamaan kollegaa sekä toimia itse coachina. Kehitin myös heidän kanssaan menetelmiä, joiden avulla keskushenkilö sai parhaiten oivalluksia itsestään ja toiminnastaan.

Apua haastavaan työtilanteeseen ja kehitysaskeleet eteenpäin

HR-johtaja koki haasteita oman työnsä priorisoinnissa suhteessa johdon asettamiin tavoitteisiin. Lyhyen prosessin aikana hän sai mahdollisuuden kertoa tilanteesta neutraalille ulkopuoliselle henkilölle, oppia itsestään ja löytää toimivia tapoja jatkaa onnistuneesti. Vahvin roolini oli kuuntelijan rooli. Myös oman HR-johtajan taustani avulla saatoin antaa tukea. Oli ilo nähdä hänen voimaantumisensa.

Kohti uutta uraa

Teollisuudessa toiminut johtaja lähti hakemaan uutta uraratkaisua. Sparrasin, annoin tietoa ja kannustin eteenpäin. Yhdessä pohdimme hänen vahvuuksiaan ja myyntivalttejaan. Uracoaching päättyi, kun hän sijoittui 4 kuukaudessa uuteen mielenkiintoiseen työhön, jossa hän saattoi käyttää vahvuuksiaan ja aikaisemmin kerättyä osaamistaan.  Näissä hetkissä on hienoa olla mukana.

Hyvinvoiva johtaja rakensi tehokkaan organisaation

Haastavassa tilanteessa oleva toimitusjohtaja halusi kehittyä johtajana ja rakentaa entistä tehokkaamman työtiimin. Coaching-prosessin aikana hän muodosti toimivamman kokonaisuuden ja varmisti näin tulevaisuuden haasteisin valmiin organisaation. Oma roolini oli sparrata eri vaihtoehtoja, haastaa häntä ja toimia peilinä. Tällä matkalla hän panosti myös tuntuvasti omaan työkykyynsä ja terveyteensä. Törmäsin häneen viimeksi hiihtoladulla Lapissa.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä ratkaisu sinun ongelmaasi.