Onnistumistarinat

Tärkeintä minulle on sinun tavoitteesi ja menestyksesi. On suuntasi sitten kohti entistä parempaa työsi tuloksellisuutta, innostuneempaa työyhteisöä, yhteen puhaltavaa tehokkaampaa johtotiimiä, muutoksen edistämistä tai vaikkapa haastavampaa työtehtävää. Menestyksesi eteen teemme yhdessä töitä.

Hoitoalalla toimivan toimitusjohtajan tuki muutoksessa

Toimitusjohtaja teki omistajien aloitteesta isoa kulttuurin muutosta, johon sisältyi haastava tulostavoite. Coachasin häntä läpi isojen johtamisen haasteiden ja sparrasin myös hänen johtoryhmäänsä kohti yhteisiä tavoitteita ja käytäntöjä. Monet isot julkisuuden paineetkin saimme kokea yhdessä. Coachattava koki yhteistyömme mahdollisuutena luottamuksellisesti käsitellä tilanteita ja tunteita sekä löytää uusia ratkaisuja omaan toimintaansa.

Nimitys strategisempaan rooliin

Pitkän linjan johtaja sai metsäteollisuudessa uuden position, jossa hänen tuli nousta operatiivisemmasta roolista yhä tärkeämpään strategiseen tehtävään. Samalla yritys haki liiketoiminnalle uutta suuntaa ja myös vahvempaa tulosta. Coaching auttoi hänen palautteensa mukaan olennaisella tavalla sekä ajattelun tasolla että konkreettisesti johtamistavassa ja oman ajankäytön hallinnassa.

Potentiaalin nuoren esimiehen kasvutarina

Coachasin noin 30-vuotiasta esimiestä, jolla oli vastuullaan myyntitehtävässä toimivia henkilöitä yhdellä maantieteellisellä alueella. Teimme hänelle WorkPlace Big Five -profiilin, joka vahvisti hänen haastettaan asettaa tasapainoon omat ja tiimin jäsenten tarpeet. Vaatiminen ja korjaavan palautteen antaminen tuntui hankalalta ja mietitytti häntä paljon myös työn ulkopuolella. Coachingin avulla hän pystyi asettamaan kannustuksen ja vaatimisen positiivisesti tasapainoon ja näkemään esimiehen roolinsa luontevammin. Silti hyödyntäen vahvasti luontaisia sosiaalisia ja myönteisiä puoliaan.

Tavoitteellisuus ja palveluhalu alkoi uuvuttaa

Coachasin ison asiantuntijayrityksen johtavaa asiantuntijaa, jonka tavoitteellisuus ja palveluhalu olivat erityisen korkeita. Hän asetti muiden tarpeet etusijalle ja osaavana henkilönä löysi itsensä usein auttamassa myös kollegoita. Kiireelliset asiat veivät kaiken ajan ja vastuullaan olevat kehittämistehtävät eivät valmistuneet pitkistä päivistä huolimatta. Pohdimme yhdessä paljon hänen luontaista persoonaansa ja sen tuomia tilanteita. Hän alkoi kyseenalaistaa ajankäyttöään ja kokeilla uudenlaisia toimintatapoja, jotka auttoivat häntä priorisoimaan.  Samalla hän panosti omaan työhyvinvointiinsa. Myös keskustelu oman esimiehen kanssa muuttui avoimemmaksi. Työmäärän paljous jatkuu, mutta nyt hän pystyy johtamaan itseään paremmin ja panostaa riittävästi myös palautumiseensa.

Iso henkilöstömuutos pankkialalla

Pankkialalla toimineen johtajan haasteena oli toteuttaa isot henkilöstö- ja konttoriverkostomuutokset seuraavan vuoden aikana. Noin 9 kuukauden coachingin aikana hän onnistuneesti toteutti koko prosessin. Tavoitteeksi asetetut asiat eli asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys saavutettiin. Myös hänen oma työkuormansa pysyi aisoissa. Oma roolini oli kyseenalaistaa asioita ja haastaa tätä kokenutta johtajaa. Oli mukava nähdä johtaja hymyilevänä, kun arvioimme lopussa edellistä 9 kk aikaa – sen onnistumista ja hänen omaa kehittymistään.

Ryhmäcoachingissa muodostui vertaisryhmä

ICT-alalla ryhmä uusia esimiehiä osallistui ryhmäcoaching-prosessiin, jossa jokainen vuorollaan toi esille oman johtamishaasteensa. Valmentava johtaminen kehittyi tuntuvasti, ryhmäläiset saivat kertomansa mukaan uusia työkaluja sekä tukea omiin esimiestilanteisiinsa. Muodostui kiinteä vertaisryhmä ja vertaispareja, jotka jäivät elämään myös kun yritys myöhemmin joutui sopeuttamaan. Oma roolini oli pitää huolta prosessista, valmentaa ryhmän jäsenet coachaamaan kollegaa sekä toimia itse coachina. Kehitin myös heidän kanssaan menetelmiä, joiden avulla keskushenkilö sai parhaiten oivalluksia itsestään ja toiminnastaan.

Apua haastavaan työtilanteeseen ja kehitysaskeleet eteenpäin

HR-johtaja koki haasteita oman työnsä priorisoinnissa suhteessa johdon asettamiin tavoitteisiin. Lyhyen prosessin aikana hän sai mahdollisuuden kertoa tilanteesta neutraalille ulkopuoliselle henkilölle, oppia itsestään ja löytää toimivia tapoja jatkaa onnistuneesti. Vahvin roolini oli kuuntelijan rooli. Myös oman HR-johtajan taustani avulla saatoin antaa tukea. Oli ilo nähdä hänen voimaantumisensa.

Kohti uutta uraa

Teollisuudessa toiminut johtaja lähti hakemaan uutta uraratkaisua. Sparrasin, annoin tietoa ja kannustin eteenpäin. Yhdessä pohdimme hänen vahvuuksiaan ja myyntivalttejaan. Uracoaching päättyi, kun hän sijoittui 4 kuukaudessa uuteen mielenkiintoiseen työhön, jossa hän saattoi käyttää vahvuuksiaan ja aikaisemmin kerättyä osaamistaan.  Näissä hetkissä on hienoa olla mukana.

Hyvinvoiva johtaja rakensi tehokkaan organisaation

Haastavassa tilanteessa oleva toimitusjohtaja halusi kehittyä johtajana ja rakentaa entistä tehokkaamman työtiimin. Coaching-prosessin aikana hän muodosti toimivamman kokonaisuuden ja varmisti näin tulevaisuuden haasteisin valmiin organisaation. Oma roolini oli sparrata eri vaihtoehtoja, haastaa häntä ja toimia peilinä. Tällä matkalla hän panosti myös tuntuvasti omaan työkykyynsä ja terveyteensä. Törmäsin häneen viimeksi hiihtoladulla Lapissa.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä ratkaisu sinun ongelmaasi.