Anitta Niemelä

– johdon coach ja valmentaja –

Kun ihminen löytää omat luontaiset vahvuutensa ja hyvinvointinsa lähteet, hän on energinen ja tekee hyvää tulosta. Työn ilo tuo tuloksen.

Valmennan yritysjohtoa ja esimiehiä kohti menestystä. Vahvuuteni valmentajana on oma johtajakokemukseni sekä monipuolinen valmennus- ja coaching-osaaminen. Tärkeimpänä pääomanani on aito välittäminen asiakkaistani ja heidän tavoitteistaan. Teen töitä ihminen ihmiselle.

Virtuaalinen tai livenä työskentely suunnitellaan aina joustavasti sekä kunkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Executive coaching

Valmennan yritysten johtoa ja muita organisaatioiden johtamistehtävissä toimivia yksilöllisissä coaching-prosesseissa. Coaching on tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa coachattava saa coachin kumppanikseen kehittääkseen itseään ja sitä kautta menestyäkseen entistä paremmin.

Johtoryhmien kehittäminen

Johtoryhmän toiminta on tehokkainta, kun jäsenet toimivat tiiminä toinen toistaan sparraten ja luottaen sekä toimivat yhteen suuntaan koko yrityksen tavoitteita kohti. Näiden asioiden kehittäminen on keskiössä johtoryhmien valmennuksissa.

Johtamisen kehittäminen

Johtamisen kehittämisessä kaikki lähtee itsensä tuntemisesta, itsensä johtamisesta ja kokonaiskunnosta. Uskon valmentavaan johtamiseen, jossa jokaisen taidot otetaan vahvasti mukaan yrityksen kehittämiseen. Kun ihmisten tunteet huomioidaan ja niitä johdetaan, saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Muutostilanteiden sparraus ja valmennukset

Sparraan isoissa muutosprosesseissa yritysten johtoa ja HR:ään pohtimaan laaja-alaisesti muutoksen vaikutusta ihmisiin sekä valmennan esimiehiä muutoksen johtamiseen. Tyypillisiä muutoksen ajureita ovat mm. fuusiot, yrityskaupat sekä irtisanomistilanteet ja muu sopeutus. Myös työn muutos, digitalisaation hyödyntäminen, virtuaalisuus, isot haasteet liiketoiminnassa tai tarve kulttuurin muutokseen vaativat erityishuomiota ja valmennusta.

Asiakaslupaus

Lupaan varmistaa tarpeesi ja tilanteesi sekä valita parhaan kehittymisen muodon. Lupaan sitoutua tavoitteesi saavuttamiseen. Lupaan henkisen läsnäolon ja kuuntelun. Lupaan välittää sinusta ja kulkea rinnallasi. Lupaan tyytyväisyystakuun.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä ratkaisu sinun kehittämistarpeeseesi tai ongelmaasi.